• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych