• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
 • Wyższe diety dla członków komisji wyborczych
  Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców