Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kaźmierz w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 1 grudnia 2019 r.

WYNIKI WYBORÓW

Obwieszczenie nr DPZ-7254-5/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 2 grudnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaźmierz przeprowadzonych w dniu 1 grudnia 2019 r.

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kaźmierz sporządzony dnia 1 grudnia 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kaźmierzu.

Informacje ogólne

Postanowienie nr 457/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 6 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Zarządzenie nr 395/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaźmierz w okręgu wyborczym nr 4.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II  z dnia  30 września 2019 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu II zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaźmierz  w okręgu wyborczym  nr 4 zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 8 października 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaźmierz zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 października 2019 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tej komisji.

POSTANOWIENIE NR 772/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kaźmierzu.

POSTANOWIENIE NR 773/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kaźmierzu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaźmierz zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.

Zarejestrowane listy kandydatów

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania

WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

Wzory dokumentów 

Informacje dla wyborców

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia30-09-2019 11:12
    Wprowadził:Administrator
  • Data modyfikacji04-12-2019 10:31
    Wprowadził:Administrator