• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kaźmierz w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 1 grudnia 2019 r.
    Wybory uzupełniające do do Rady Miasta i Gminy Wronki w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 14 lipca 2019 r.