• Wybory uzupełniające do do Rady Miasta i Gminy Wronki w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 14 lipca 2019 r.