• KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r. - w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Sprawozdanie finansowe - dla komitetów, które zarejestrowały wyłącznie kandydatów na radnych
  • Łączne sprawozdanie finansowe - dla komitetów, które zgłaszały kandydatów do rad oraz jednocześnie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.