• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie Komisarzy Wyborczych w Poznaniu
  Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Poznaniu o obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Terminy na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kanadydatów. Terminy losowania.
 • Postanowienia - Komisarza Wyborczego w Poznaniu I i Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia - Komisarza Wyborczego w Poznaniu I i Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacje o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do TKW, miejscu i czasie losowań składów TKW.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 4 września 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.