• Okręgowa Komisja Wyborcza w Poznaniu - protokół głosowania w okręgu nr 7