• Zbiorcze wyniki głosowania w dniu 4 lipca 2010 r. w wyborach Prezydenta RP (II TURA)
    PODZIĘKOWANIA OKW w Poznaniu - Wybory PREZYDENCKIE 2010
  • Zbiorcze wyniki głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r. w wyborach Prezydenta RP (I TURA)
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Poznaniu o jej składzie i pełnionych dyżurach
  • Informacja dotycząca OBWODÓW GŁOSOWANIA w GMINACH