• WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.