więcej

Wybory przedterminowe burmistrza miasta Obrzycko zarządzone na dzień 5 kwietnia 2020 r. - zmiana terminu

Wyniki

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na burmistrza - ponowne głosowanie w dniu 10 maja 2020 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Obrzycko sporządzony dnia 10 maja 2020 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Obrzycku - ponowne głosowanie.

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na burmistrza - głosowanie w dniu 26 kwietnia 2020 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Obrzycko sporządzony dnia 26 kwietnia 2020 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Obrzycku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 26 kwietnia 2020 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko w dniu 10 maja 2020 r.

Informacje ogólne

Podstawą zarządzenia wyborów przedterminowych Burmistrza miasta Obrzycko jest Postanowienie nr 5/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Postanowienie nr 5/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 lutego 2020 r. (rejestracja komitetów, kandydaci do komisji, informacje o wyborach, liczba mieszkańców).

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2020 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji.

Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku.

Postanowienie Nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Postanowienie nr 34/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 16 marca 2020 r. o możliwości dozgłaszania kandydatów do obowdowej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do komisji.

Obwieszczenie Burmistrza miasta Obrzycko o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 12 marca 2020r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020r.

Postanowienie nr 66/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Obrzycko.

Postanowienie nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Postanowienie nr 72/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Postanowienie nr 73/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchylenia postanowienia nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Postanowienie nr 74/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Obrzycko.

Postanowienie nr 80/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

Tworzenie komitetu wyborczego wyborców

Informacja o tworzeniu komitetu

Zgłaszanie kandydatów na burmistrza

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DECYDUJMY WSPÓLNIE DLA OBRZYCKA KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE DLA OBRZYCKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIASTA OBRZYCKO KWW RAZEM DLA MIASTA OBRZYCKO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA OBRZYCKA KWW KOALICJA DLA OBRZYCKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI DLA OBRZYCKA KWW PONAD PODZIAŁAMI DLA OBRZYCKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBRZYCKI SOJUSZ KWW OBRZYCKI SOJUSZ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM TWÓRZMY PRZYSZŁOŚĆ KWW RAZEM TWÓRZMY PRZYSZŁOŚĆ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PAECHA KWW RYSZARD PAECH
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POŁĄCZENIE KWW POŁĄCZENIE

Na podstawie art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego, stosownie do treści § 9 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych, podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w Mieście Obrzycko według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców

1.

Miasto Obrzycko

2 399

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  13-02-2020 21:55

  Wprowadził:

  Administrator

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 22:01

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 22:01

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 22:28

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 22:42

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 22:50

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 22:53

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 23:56

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-02-2020 23:56

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 8:44

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 8:57

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-02-2020 8:02

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  18-02-2020 8:59

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-02-2020 11:01

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:14

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:30

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  26-02-2020 7:52

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  26-02-2020 9:48

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-02-2020 8:34

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-02-2020 8:34

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-02-2020 9:14

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-02-2020 15:00

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-02-2020 15:02

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 7:51

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 13:11

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 13:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 8:32

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 10:05

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 10:24

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 12:45

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-03-2020 14:36

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-03-2020 14:54

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 22:04

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 22:12

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 22:13

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 22:13

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  19-03-2020 12:21

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  19-03-2020 12:24

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  20-03-2020 14:35

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  20-03-2020 14:38

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  26-03-2020 9:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-03-2020 11:26

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 9:04

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 9:07

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 10:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 15:21

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  03-04-2020 14:30

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 22:11

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 22:12

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 22:39

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  20-04-2020 7:50

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-04-2020 9:18

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 11:13

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 11:13

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 11:16

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 11:18

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 13:41

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 13:45

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 14:09

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  11-05-2020 11:30

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  11-05-2020 11:31

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  11-05-2020 12:01

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  11-05-2020 14:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  11-05-2020 14:19

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  13-05-2020 9:33

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 9:47

  Wprowadził:

  Administrator

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij