• SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZ
    KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r. - w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.