• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczące zmian w składach rad i stwierdzania wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010 - 2014
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych
  • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie tzw. kampanii informacyjnej prowadzonej przez partie polityczne i osoby pełniące funkcje publiczne przed zarządzeniem wyborów
    Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie upowszechniania celów programowych przez partie polityczne
  • Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych o powierzchni większej niż 2m2