• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2012 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uzupełniania składu grupy inicjatywnej w referendum lokalnym
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2012 r. dotyczące kart do głosowania stosowanych w referendum oraz sposobu przekazywania do ogłoszenia protokołu z referendum w formie dokumentu elektronicznego