• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r.
  Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmian opisu granic obwodów głosowania, przedłożone Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I, II w 2019 r.
 • Podział gmin na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania
  Podział powiatów na okręgi wyborcze
 • Podział Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze
  Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 455/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 454/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wronki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 422/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kamieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych