Komisarze wyborczy
  • Krzysztof JÓZEFOWICZ

    Komisarz Wyborczy w Poznaniu I

    Rafał KWAŚNIK

    Komisarz Wyborczy w Poznaniu II