• Zestawienie zmian w składach Rad kadencja w latach 2018-2023
    Postanowienie nr DPZ-5240-1/18 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  • Zestawienie zmian w składach Rad kadencja w latach 2014-2018