• PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 • Weszło w życie postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r. - w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZ
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu
 • Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Terminarz przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców