• WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - WZÓR
  Nabór na stanowisko starszy radca w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (pracownik księgowości)
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 5 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Wolsztyn
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • INFORMACJE DLA WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wzory dokumentów - Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
 • PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 • Weszło w życie postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r. - w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.