• KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r. - w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZ
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ostrorogu w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 15 kwietnia 2018 r.
 • Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokietnica w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
 • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
  Terminarz przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!