Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego br. Pani Magdalena Pietrzak objęła z dniem 3 marca br. stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Magdalena Pietrzak jest urzędnikiem państwowym i samorządowym. Pracowała jako zastępca dyrektora w Departamencie Spraw Parlamentarnych KPRM. Wcześniej była między innymi sekretarzem powiatu łowickiego, gminy Skierniewice i Zduńskiej Woli.

Pani Magdalena Pietrzak była jednym z trzech kandydatów na Szefa KBW, przedstawionych Państwowej Komisji Wyborczej zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego Szefa KBW trwać będzie 7 lat.

Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Nie może należeć do partii politycznej, nie może też być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo umyślne skarbowe. Zgodnie z nowymi przepisami PKW może odwołać Szefa KBW przed upływem kadencji w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym oraz innych ustawach.

Magdalena Pietrzak zastąpiła na stanowisku Szefa KBW Beatę Tokaj.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Lista laureatów II etapu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
  • Lista laureatów I etapu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - zakwalifikowani uczniowie z własciwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu
  • I etap III edycji Konkursu "Wybieram Wybory" za nami
  • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:05-03-2018 9:16
    Wprowadził:Administrator