AKTUALNOŚCI

 • Informacje o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do TKW, miejscu i czasie losowań składów TKW.
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 • Postanowienie nr DPZ-5240-1/18 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Poznaniu. Stan rejestracji komitetów.
 • Wybory samorządowe 2018 - komunikaty Komisarzy Wyborczych
 • Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Zestawienie zmian w składach Rad kadencja w latach 2014-2018

WYDARZENIA

 • Konkurs „Wybieram Wybory” – wręczenie nagród w etapie wojewódzkim
 • Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego
 • Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00