• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokietnica w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 1 października 2017 r.
  Dzień otwarty - konsultacje w sprawie propozycji wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
 • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
  Wójt, Burmistrz, Prezydent - zmiany w kandencji 2014-2018
 • Wybory uzupełniające w latach 2014 - 2018
  Wykaz sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego z wyborów przedterminowych i uzupełniających w toku kadencji 2014 – 2018
  Poprzedni serwis Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu (dane archiwalne)