• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ostrorogu w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 15 kwietnia 2018 r.
  Nabór na stanowisko - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu
 • Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  INFORMACJA Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokietnica w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
  Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Terminarz przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
  Wójt, Burmistrz, Prezydent - zmiany w kandencji 2014-2018