INFORMACJA Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu, informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Liczba urzędników wyborczych w gminach wg właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

 

Gmina

 

Liczba urzędników wyborczych

 powiat poznański

Buk

1*

Czerwonak

1*

Dopiewo

1*

Kleszczewo

1*

Komorniki

1*

Kostrzyn

1*

Kórnik

1*

Luboń

1*

Mosina

1*

Murowana Goślina

1*

Pobiedziska

1*

Puszczykowo

1*

Rokietnica

1*

Stęszew

1*

Suchy Las

1*

Swarzędz

1*

Tarnowo Podgórne

1*

 m.n.p.p

Poznań

3*

 Liczba urzędników wyborczych w gminach wg właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Poznaniu II


 

Gmina

 

Liczba urzędników wyborczych

 powiat grodziski

Granowo

1*

Grodzisk Wielkopolski

1*

Kamieniec

1*

Rakoniewice

1*

Wielichowo

1*

 powiat międzychodzki

Chrzypsko Wielkie

1*

Kwilcz

1*

Międzychód

1*

Sieraków

1*

 powiat nowotomyski

Kuślin

1*

Lwówek

1

Miedzichowo

1*

Nowy Tomyśl

1*

Opalenica

1*

Zbąszyń

1*

 powiat obornicki

Oborniki

1*

Rogoźno

1*

Ryczywół

1*

 powiat szamotulski

Duszniki

1*

Kaźmierz

1*

Obrzycko

1*

Obrzycko m.

1*

Ostroróg

1*

Pniewy

1*

Szamotuły

1*

Wronki

1*

 powiat wolsztyński

Przemęt

1*

Siedlec

1*

Wolsztyn

1*

* zmiana na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Zgodnie z art. 191c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się  dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących:
organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może być:

- osoba mająca miejsce zatrudnienie na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego;

- osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (zakaz ten nie dotyczy Miasta Poznań);

- osoba należąca do partii politycznych lub prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;

- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

- komisarz wyborczy;

- pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy;

- mąż zaufania;

- członek komisji wyborczej.

W zgłoszeniu kandydatury na funkcję urzędnika wyborczego należy podać:

 • Imię (imiona) nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania (na podstawie stałego rejestru wyborców), wykształcenie, miejsce pracy.
 • Nazwę gminy, do której kandydat aplikuje.
 • Informacje o posiadanym doświadczeniu w organizacji wyborów.
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 191 b Kodeksu wyborczego.
 • Potwierdzenie zatrudnienia w jednostce, o której mowa w art. 191 c par. 1 Kodeksu wyborczego oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia. Kopia dyplomu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

 WZÓR ZGŁOSZENIA: wersja .doc / wersja .pdf

 Podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, pok. 432 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w terminie do 16 kwietnia 2018 r .** O skuteczności doręczenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Delegatury.

**  zmiana na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje dział II,  rozdział 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138).

Zbiorcze informacje na temat urzędników wyborczych dostępne są pod adresem: link

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-02-2018 11:42
  Wprowadził:Administrator
 • Data modyfikacji:25-05-2018 10:32
  Wprowadził:Administrator