• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.