• Zgłaszanie kandydatów na Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów miast
    Zgłaszanie kandydatów na radnych
  • Tworzenie komitetów wyborczych - wybory samorządowe 2018 r.
    Obwodowe Komisje Wyborcze
  • Terytorialne Komisje Wyborcze