Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory uzupełniające
  • Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających lub przedterminowych w trakcie kadencji 2010-2014