• Komisarz Wyborczy w Poznaniu
  Henryk KOMISARSKI

  sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

  terminy dyżurów : wtorek w godz. 12.00 - 15.30

  pozostałe dni tygodnia, w zależności od potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

  przy  ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań

  pokój 432 w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Data powołania
  09.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  09.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, poznański; miasto na prawach powiatu: Poznań.