Państwowa Komisja Wyborcza - Zmiany w składach
  • Zestawienie zmian w składach Rad kadencja w latach 2014-2018
    Wójt, Burmistrz, Prezydent - zmiany w kandencji 2014-2018